Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens

Georgina Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten, omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Alle verkregen gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden niet verstrekt aan derden. 
 

Onderstaand het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam

- E-mailadres

- Website

- IP-adres

- Overige persoons- en/of bedrijfsgegevens die u ons zelf verstrekt, bijvoorbeeld

  in correspondentie.

 

Basis grondslag verwerking persoonsgegevens

Doelen:

- Contact opnemen om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Wanneer er contact opgenomen wordt met Georgina Lifestyle via het contactformulier op deze website wordt gevraagd om een (bedrijfs)naam en

e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt met de grondslag om evt. een overeenkomst op te zetten en contact op te nemen voor evt. bedrijfsdoeleinden.

- Afhandeling evt. betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Georgina Lifestyle analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

- Om de website zo goed als mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren analyseert Georgina Lifestyle welke pagina’s u bezoekt en hoelang u op de desbetreffende pagina blijft. Als bezoeker geeft u hiervoor toestemming door de cookies te accepteren.

- Georgina Lifestyle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijn persoonsgegevens

Georgina Lifestyle verkoopt/verspreidt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De reacties op artikelen worden bewaard zolang de artikelen online staan.

De statistieken van Google Analytics blijven vijf jaar bewaard.

  

Cookies

Georgina Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook is het mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Social media
Georgina Lifestyle maakt gebruik van social media, dit kan door middel van een aantal social media-buttons. De privacyverklaringen van deze sociale media-kanalen kunt u raadplegen op hun websites.
  

Winactie

Als u mee hebt gedaan aan een winactie, bewaren we de door u opgegeven gegevens alleen ten behoeve van deze winactie en om u het gewonnen product toe te kunnen sturen of u de dienst te kunnen leveren. We bewaren uw gegevens maximaal twee jaar, om iedereen een eerlijke winkans te kunnen bieden.

Als we voor de winactie samenwerken met een andere partij, hebben we voor de deelname al aangegeven dat we uw gegevens ook met deze partij zullen delen en welke partij dat is. Graag verwijzen we u voor meer informatie naar de privacyverklaring van die partij.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@georginalifestyle.nl.

  

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

 

 

 

 

Rotterdam, 30 september 2019