Algemene Voorwaarden

 

Definities
De fotograaf: Georgina Fotografie, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de fotoshoot heeft ingepland, tevens degene die deze algemene
voorwaarden aanvaardt.

 

 1. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 1. Op alle fotoshoots zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing;

 1. Tot 10 km na postcodegebied 3068 geen reiskosten. Na 10 km € 0,29 p/km.

 1. Georgina Fotografie is niet verantwoordelijk wanneer foto’s afwijken van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm.

 

 1. Foto’s worden digitaal aangeleverd.

 1. Levertijd van de foto’s is maximaal één week.

 1. Bij slecht weer wordt de fotoshoot verzet;

 

Auteursrecht
8. Georgina Fotografie blijft te allen tijde eigenaar van alle foto’s.

 1. De klant geeft van tevoren via e-mail wel of geen toestemming voor het gebruik van de foto’s door Georgina Fotografie.

 

 1. Indien de klant toestemming geeft mag de fotograaf de foto’s gebruiken voor promotiedoeleinden op internet zoals website(s), portfolio, social media, blogs en in drukwerk zoals flyers. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

 2. De klant wordt vriendelijk verzocht naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op social media of elders op internet.

 3. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking, dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.

 4. De digitale bestanden geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.

 5. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden
  opstuurt naar fotowedstrijden, zonder schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.

 6. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

Portretrecht
16. De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken      voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven, zie Auteursrecht.

 1. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Georgina Fotografie, hobbyfotografe

www.georginafotografie.nl
 

Persoonsgegevens

Georgina Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van mijn diensten, omdat u deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

 

Alle verkregen gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld en worden niet verstrekt aan derden.

 

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen. 
 

Basis grondslag verwerking persoonsgegevens

Doelen:

- Contact opnemen om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Afhandeling betaling

- Georgina Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben tbv mijn belastingaangifte.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Georgina Fotografie verkoopt/verspreidt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  

Cookies

Georgina Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook is het mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Social media
Georgina Fotografie gebruikt de sociale media-buttons.

  

Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens

Georgina Fotografie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan van uw gegevens. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen via info@georginalifestyle.nl.
  

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@georginalifestyle.nl.

  

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

 

Toestemming gebruik foto’s

Georgina Fotografie neemt (of heeft reeds contact met u opgenomen) contact met u op via de e-mail om toestemming te vragen voor gebruik van de foto’s. Middels een reply op de e-mail laat u weten wel of geen toestemming te geven.
   

 

Rotterdam, 29 augustus 2018